Welcome

Welcome to Plakat Kombinat. We bring you limited edition carefully curated art works. 

"Плакат комбинат" е онлайн галерия за авторски плакати и графични произведения. “Плакат комбинат” съдържа курирана колекция от специално създадени за галерията работи на художници - в лимитирани серии висококачествен принт. 
Plakatkombinat.com представя авторите и техните произведения и улеснява възможността всеки да ги притежава.