Welcome

Welcome to Plakat Kombinat. We bring you limited edition carefully curated art works. 

"Плакат комбинат" е онлайн галерия за авторски плакати и графични произведения. “Плакат комбинат” съдържа курирана колекция от специално създадени за галерията работи на художници - в лимитирани серии. 
Plakatkombinat.com представя авторите и техните произведения и улеснява възможността всеки да ги притежава. 

Чрез 
"Плакат комбинат" можете да поръчате дигитален принт със сертификат за автентичност, подписан от артистите.